İnsanlık tarihinin ilk çağlarından bu güne binlerce kültürü bağrında yaşatan, büyük mutasavvıf velî Yûnus Emre’nin şehri Eskişehir’de “Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri” çerçevesinde bu yıl ilki düzenlenen “Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Tasavvuf Müzikleri Festivali”, 2-7 Mayıs 2011 tarihleri arasında, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi salonlarında gerçekleşecek, halka açık Festival konserleri, ücretsiz olarak izlenebilecek.

13. yüzyılda Anadolu’da yaşayan Hacı Bektaş-ı Velî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Yûnus Emre, Türk tasavvuf düşünce ve anlayışının Anadolu coğrafyasında ayrı renkler bulmasını sağlamışlardır. Tasavvufî anlayışın dünyanın değişik yerlerinde kazandığı renklerin sergilendiği bu festivalin Yûnus Emre’nin adını taşıması bu yüzden ayrı bir anlam taşımaktadır.

Festival, dünya tasavvuf müziklerini tanıtmayı, tasavvufî hayatın farklı coğrafyalardaki yerel kültürlerle karşılıklı etkileşimleri sayesinde ulaştığı benzersiz çeşitliliği vurgulamayı ve müziğin etkili gücü sayesinde Müslüman halklar ve medeniyetler arasındaki diyalogu en üst seviyede sağlamayı amaçlamaktadır.

Festivalin ilk yıl programı hazırlanırken bir müzikal form ve uygulama olarak zikir geleneğinin temel özellikleri sergilenmek istenmiş ve tasavvufî anlayışta kadınların önemine vurgu yapılmaya çalışılmıştır.

Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Tasavvuf Müzikleri Festivali’nin dünyanın önemli festivalleri arasına girmesi için yoğun çaba gösterilmektedir.

Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Tasavvuf Müzikleri Festivali Düzenleme Kurulu

  • Mehmet Kılıçlar (Vali, Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı)
  • Nurullah Naci Kalkancı (Vali Yardımcısı)
  • Soner Şenel (Mahmudiye Kaymakamı, Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Müdürü)
  • Ali Osman Gül (İl Kültür ve Turizm Müdürü)
  • Dr. Timuçin Çevikoğlu (Kültür Bakanlığı Sanatçısı, Festival Sanat Yönetmeni)